Arama Motoru
Kategoriler
Müzik Köşesi
Resim Köşesi
Şubat
2015
17
"FELSEFE ÜSTÜNE NOTLAR": 43. BÖLÜM
etiketler: YAZI, KAVRAM, SÖZ

20. YÜZYIL -17. KESİM”

 

" YAPISALCILIK"

 

 

 

 

 

 

 

  “günlük yüz yüze etkileşim çerçevesinde dolaşıma giren haberler, elektronik olarak aktarılan ve dağıtılan bilgiden daha büyük bir tekrarlama yoluyla pekiştirme şansına sahip olmaz; tam aksine, dikkati çekmek söz konusu olduğunda engellenmiş bir konumdadır. Başarılı olsa bile, büyük olasılıkla bu başarı, gösteri niteliği, sayıların otoritesi ve kanaat gücü bakımından rahatlıkla onları geride bırakan küresel olarak üretilmiş ve küresel olarak dolaşıma sokulmuş bilgi tarafından cüceleştirilecek, boğulacak, ilgi ve otoritesinden soyulacaktır. Görünüşte ‘yerel’ olan olayların yorumu bile genellikle aynı ülkeler-üstü kaynaklardan sağlanma eğilimindedir. Yerel olarak doğan ve gelişen görüşlere gelince, elektronik bildirişimle aynı düzeye gelmesi, ciddiye alınması, güvenilmesi ve akılda tutulması için önce elektronik olarak kaydedilmesi ve ‘TV de görülmesi’ ve böylece ayrı bir topluluk bağlantısı olma vasfından feragat etmesi ya da onu kaybetmesi gerekir. Özerk bir topluluğun denetimi altında ki kaynaklara bağlı özerk ve yerli ‘topluluk fikri’ oluşturma şansı ya çok azdır ya da hiç yoktur.” (ZYGMUNT BAUMAN, bireyselleşmiş toplum, ayrıntı yayın).

 

“ Fast-food restoranlarında hem çalışanların hem de müşterilerin söylediklerinin ve yaptıklarının çoğu rutinleşmiş, hatta klişeleşmiştir. Bu tanıdık ve rahat ritüellerle kişiler, fast-food restoranlarının birçok insana çekici gelmesine yardımcı olur. Müşteriyle kasiyer arasındaki ilişki süre ve içerik açısından sınırlı olduğu için, büyük ölçüde rutindir. Dolayısıyla McDonlad’s, çalışanların müşterilerle ilişkilerinde uymaları gereken bir dizi kural getirmiştir. Örneğin arabayla alış veriş yapılan pencerelerde altı kural vardır: Müşteriyi karşıla, sipariş al, siparişi hazırla, siparişi ver, ödemeyi al, müşteriye teşekkür et ve bir sonraki müşteriye de aynı şeyleri yap.

Klişe ilişkinin bir örneği de, Roy Rogers zincirinin kovboy üniformaları giymiş çalışanlarına, sipariş verecek her müşteriye ‘N’aber ortak’ dedirtmesiydi.” (RİTZER, toplumun McDonaldlaştırılması –çağdaş toplum yaşamının değişen karakteri üzerine bir inceleme, ayrıntı yayın).

 

Buraya kadar gelinen nokta da bir ayrıma işaret ediyorum: 1980 sonrası “küresel kültür ve küresel yaşam” içinde felsefe ile olan ilişkimizde nasıl bir yol izleyeceğiz? Ayrım şudur: 1980 sonrası insanlar “güvencesiz” bir evrende yalnızdırlar ve bu yalnızlık, evrensel aklın yerini alan evrensel yaşam tipleri aracılığında sürekli yenilenmektedir. Ulusalar arası sistem finansal dünyanın boyunduruğu altına girerek, yerel olan değerleri evrensel sermaye içinde tüketmektedir. Bu evrensel sermaye çok az insanın hizmetine sunulmuş “düzensizlik” içinde bir yeni düzen yaratımından ibarettir.

 

Küresel kültür nedir?

 

Ya da

 

Bizler için küresel olan ile evrensel olan arasında yatan ayrım nedir?

 

ŞİMDİ;

 

1980 sonrası Çin komünist Partisi bir dizi değişiklikle aç kalmış halkının belli bir oranını doyurmayı başardı (şimdi o halk ülkelerine tecavüz edilen Türkmenler sayesinde –yani onların değerli madenleri sayesinde geleceğini kuruyor). Sovyet Rusya Aptal komünist saçmalığından kurtuldu ve ona bağlı olan Türk topluluklar ve diğer Asyalılar “özgür” oldular. Diğer yandan Latin Amerika ya da Doğu Avrupa da bir dizi özgürleşme paketleri ortaya çıkarak “demokrasi” denilen özgürlük “vahyi” ilan edildi. Emperyalizmin yeni bir boyutuna geçilerek “sömürü” fiziki değil “bilgi” yoluyla sürdürüldü. Ama yukarıda Ritzer’in söylediği üzere kimse mevcut sömürüden rahatsızmış gibi görünmüyor… Yanılıyor muyum? Facebook hesaplarınızla sürekli mekânsızlaştığınızın farkında mısınız? Gerçek şu ki facebook ya da twetter aynı zamanda birer özgürleşme aracı olarak da kullanıldı; mesela Zapatistalı gerilla kadın hareketleri bu yolla örgütlendi. Ama bu örgütlenme küreselleşmenin getirdiği sanal özgürlüğe karşı organize oldu canlarım.

Bosna’da “Avrupa’nın göbeğinde” insanlar katledilirken Avrupalılar, şu demokrasi savunularıyla birlikte televizyonlarının karşısında bu katliamı güncel bir haber gibi izliyordu. Aynı Avrupalılar Afrika’nın bir sömürü ülkesine dönüştürülmesini de aynı soğukkanlılıkla izledi vs.

 

Bunların daha fazlasını siyaset bilimi üstüne düşülen notlarımla zamanı gelince göreceksiniz. Ancak, bu bölümde felsefenin temel bir konusu olarak “yapısalcılık” hakkında notlar düşmek istiyorum. Yukarıda yer alan notlarla yapısalcılık arasında bir yakınlık vardır, daha doğrusu bireyselciliğin hortladığı küresel dünya da yapı fikrine yer yoktu. Foucault ve Derrida üstüne notlar düştük ve devamında ise Althusser hakkında bir şeyler konuştuk. Bir süre sonra Frankfurt Okulu ve Habermas üstüne konuşacağız. Yapı ile küreselleşme arasında bir tezatlık vardır; küreselleşme yersizliktir: yani kültürel, fikri, ekonomik, ya da ahlaki ne varsa belli bir “yer-yurt/yersiz-yurtsuzluk”(DELEUZE) ilişkisine karşı duruş demektir. Yapı-söküm ise yapının ya da mevcudiyet denilen Avrupa modernleşmesinin kaldırılmasıdır; yerinden kaldırılmasıdır… Bu anlamda Yapısalcılık sadece felsefeyi değil toplumsal olan diğer ilimleri de yakından ilgilendire bir kavramdır.

 

   MAGEE –Felsefenin özeksel (merkezi) görevinin ya da görevlerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz?

 

QUİNE –Felsefenin bizim dünya hakkındaki bilgimize dünyanın yapısına ilişkin olduğunu düşünüyorum. Felsefenin, Newton’un dediği gibi ‘ dünyanın dizgesini’ tanımlama girişimi olduğunu düşünüyorum. Felsefenin bir biçimde bilimden ayrı olduğunu ve bilimin üzerine kurulacağı sağlam bir temel sağlayacağını düşünen filozoflar olmuştur ama ben buna bir ham hayal (boş bir düş) gözüyle bakıyorum. Bilimlerin çoğu felsefenin olduğundan daha sağlamdır ya da her zaman öyle olmayı umabilir. Ben felsefenin bilimle birlikte süreğen olduğu, hatta bilimin bir parçası olduğu düşüncesindeyim.” (BRYAN MAGEE, yeni düşün adamları, MEB basımları, 1979).

 

 

Şimdi;

 

Yapı-söküm olarak metafizik eleştiri, gerçekliğin inşa edilmiş olmasıyla ilgili dil ve anlam çerçevesinde, bir dizi yanlışlıklar olduğuna dair genel bir kanaattir: Ve bu kanaat Derrida ile Wittgenstein için merkezidir. Mevcudiyet denilen “anlama” yahut metafizik, dilden kaynaklanan bir yanılgılar içermişse eğer, o halde dilin yaşamsal olanlar üstündeki etkinliği en iyi biçimde Wittgenstein tarafından (onun dil-oyunları anlatımında) ortaya konmuş olmalıdır.

 

Saussure “dil” ile “söz” arasında bir ayrım yaptı ve bu ayrım dil’e, bir “bilim” olma özelliği katmıştı. Dilbilim olarak düşünüldüğünde “yapı”, elbette “söz” ile ayrıdır: yani söz, dil-bilim denilen bu “yapısal” konum olmayınca kendini nasıl “ifade” eder ya da “icra” eder? Bir söz düşünün, örneğin “akşamların yıldızı sensin.” Burada bir “anlam” ortaya çıktı ve bu anlam, dil ile söz işbirliği olmasaydı, nasıl bir “şey” olurdu?

akşam’, ‘yıldız’ ve ‘sen’ kelimelerini bir araya getirelim: “akşam sen yıldız” … Burada bir “anlama” ortaya çıkamıyor. Ancak kelimeler bizlere bir şeyler çağrıştırıyor olmalıdır ve bu ise alışkanlıklarımız sayesindedir. Yani buradan neyi anlıyoruz? “dilbilim” dediğimiz bir “yapı”yı anlıyor muyuz? Bu yapı olmasaydı kelimeler ya da söz nasıl bir yerleşkeye sahip olacaklardı? İşte Wittgenstein bu yapıyı ve yapıdan kaynaklanan keyfiliği “dil-oyunları” düşüncesiyle mükemmel açıklamıştır ve zaten onu önemli kılan da bu yaklaşımıyla “pratiğe” dair tespitleridir. Felsefi soruşturmalar adlı çalışmasını okura yeniden hatırlatıyorum. Gerçi bunların daha derinlemesine “dil felsefesi” adlı başlığımda dalacağım...

 

Bu arada sevgili okurlar;

 

“dur!”, “koş!”, “bekle” vs. türünden kelimeler üstünde bir düşünelim. Bu kelimelerin yaşantımızda bizleri eyleme sürüklediklerine dikkat edelim. Yollarda ve caddelerde tabelalar üstünden yapılan sistemsel anlamayı kavramaya çalışalım. Filozof wittgenstein dil oyunlarında göstergeleri çok dikkatle incelerken bir tabelanın neleri ima ettiğine dikkat çeker. Bir garnizon komutanının “koş” demesiyle bir arkadaşınızın “koş” demesi arasında ki dilsel oyunu fark etmeye çalışalım… Annenize hislendiğiniz ‘sevgi’ ile sevgilinize (mesela bu “sevgili” nedir) hislendiğiniz ‘sevgi’ arasında yer alan ayrım nasıl ortaya çıkıyor acaba? Bir zamanlar kelimelerin hafızası olduğu kanaatine sahiptim; örneğin “kamp” kelimesini ele aldığımda aynı kelimenin pratikte farklı anlamlar içermesine dikkat etmiştim. Dilin ve cümle yapılarının kelimeler üstündeki keyfiliğine hayret etmiştim.

 

Biliyor musunuz, bizler kanaatlerimiz üstünden konuşuyor, anlaşıyor ya da ayrışıyoruz. Ben şahsen kanaat kavramına çok ama çok dikkat çeken biri olarak, dil –ses –kelime vs. argümanların ve daha farklılarının, mesela bir ev dahi; her zaman kanaatlerimizin temel nedenleri olduğunu düşünüyorum. Örneğin “elinde bir köpeği ile parkta dolaşan kadın” hangi dilde ya da ses öbeğinde ifade edilirse edilsin, belli oranda bir “anlama” karşılık gelir. Burada keyfilik vardır. Ocağın üstünde ki tencere, odanın ortasında ki soba, havanın bulutlanması, kokuların yayılması vs. her zaman bir kanaat uyandırıcı etkilere sahiptir. Tıpkı bunun gibi ÖZGECAN’IN öldürülmesi, Münevver Karabulut’un katliyle benzer kanaatleri pekiştirir: aynı şey bir asker’in siyaset üstünde konuşmasıyla da karşımıza çıkar. Yanlış kanaatler yanlış düşünce ve eylemlerin temel nedeni haline gelir: ve sonrası her zaman bir başka yanlışlıklar anlamına gelir… Bir kişi hakkında yanlış bir kanaat edinmemiz, o kişi hakkında bir diğer başka haksızlık yapmış olduğumuz anlamına gelir. Dolayısıyla benzer olarak tanıdığınız kişiler arasında aynı kanaatlere varmak çoğu zaman sakıncalıdır. Ben, Süleyman Öğrekçi olarak her zaman yanlış kanaatlerin kurbanı oldum: bu sorun ailemle de arkadaşımla da ve diğer değerlilerimle de aynıydı. Beni her zaman mevcut “öğrenci –erkek –Müslüman – ya da Türk” anlamlarıyla diğerleri arasında (diğer türk, müslüman ya da vs. işte) hep aynı kanaatler üstünde değerlendirdikleri için yanıldılar. Bu acıyı bana her zaman yaşattılar. Ama onları, dil felsefesi adına affediyorum tabikide… Zamanı gelince zaten anlaşılıyor olmak keyif verici gerçi.  

 

Sevgiyle kalınız

 

 

Not: kadınlara dair şiddet üstüne gelinen nokta da yaşanan vahşet adına üzgünüm: ama bu süreçten ders çıkaracak olanlar yine aynı kafayla devam edecekleri için, üzüntüm yerini çaresizliğe bırakıyor. Sorun iktidar ve dil sorunudur; ahlak ya da cinsiyetçilik (yani sapıklık) sorunu geride kalmaktadır. Bir güç odağı olarak “iktidar” benim ülkemde kurtarıcı merci olarak anlaşılmaya devam edildiği müddetçe sorunlar, bir sirk oyunundan ötesine geçemeyecektir. SDÜ(Demirel Üniversitesi) de görevli “kapalı” bir bayan; “toplumun ve üniversitelerin kadın takıntısına hayret ediyorum” derken, ÖZGECAN’IN ölüm emrine arka plan sağlamış oluyordu. Çünkü onların iktidarı açısından kadın zaten erkeğin iktidarının bir parçasıdır.

 

Kadınlar üstüne yazdığım makale çalışmasını ve hazırladığım kitap çalışmasını ÖZGECAN’A armağan ediyorum…

 

Görüşürüz…          

 

 

  • Kategori: Felsefe
  • Saat: 17 Şubat 2015 - 09:50
Şubat
2015
10
"FELSEFE ÜSTÜNE NOTLAR": 42. BÖLÜM
etiketler: YORUM, TARİH

“20. YÜZYIL -16. KESİM”

 

LOUIS ALTHUSSER

 

 

 

ALthusser’in MARX yorumu, Marx’ın diyalektiği ile Hegel’in ki arasında kökten bir fark anlamına gelir. Althusser, Marx’ı Hegel’in diyalektik ‘yöntemini’ almış ama onun idealist ‘sistem’ini terk etmiş gibi gösteren (Engels’den alınan) geleneksel yoruma meydan okur. Yöntem ve sistem böylesi bir işlemin başarıya ulaşmasını engelleyecek kadar fazla iç içe geçmiştir: Birini almak demek ötekini de almak demektir. Daha da açık bir biçimde söyleyecek olursak, Hegel’in bütünlük kavramı ‘ifade’ edicidir, yani buradaki her bir bireysel bölüm bütünün yapısını yansıtır. Eğer toplumsal oluşumlar bu şekilde görülürse sonuç ekonomik indirgemeciliktir: Örneğin ‘tarih ve sınıf Bilinci’nde toplumsal yaşamın her özelliğinin şeyleşme yapısında yeniden üretmesinde olduğu gibi, her toplumsal olgu temel ekonomik çelişkiyi yineliyormuş gibi görünür.” (ALEX CALLINICOS, toplum kuramı –tarihsel bir bakış, iletişim yayınları). 

 

 

Hemen her şeyin, örneğin elma ya da şişenin tarihi yazılmışken ya da mısırın ve çayın nerelerden gelip hangi kültürleri yarattığı bilinmişken, yüreğin tarihi yazılamamıştır: çünkü yürek yorumlanamaz ve yaşamın sürekli yeniden üretebildiği enteresan bir özgeye sahiptir. Yürekli yaşamlar ve yürekli hisler… Her birinin gerçeklik üstünde inşa olunduğu bir takım değişimler vardır.

 

Burada “yürek” kavramı nedir biliyor musunuz? Bununla neyi ifade ediyorum biliyor musunuz?

 

Mesela MARX bir yürektir; Wittgenstein, Sartre ve nihayet konumuzun “konusu” olan “entelektüel” ALTHUSSER büyük yüreklerdir. Onlar için çaba neydi? Nelere karşıydılar?

 

Filozofların dünyasında gördüğümü söylemek isterim; okuduklarımın çoğu hem de büyük çoğu bu ülkenin –benim ülkemin –“genel ahlakına” asla uygun değillerdi. Bu yürekler varya, onlarda asla riya olmazdı, her şeye olduğu gibi davranırlar ya da davranışlarında her zaman, oldukları gibiydiler. Belki ateisttiler, ya da “allahsız-kitapsız” ya da oportünisttiler vs. Bu lafazanlıkları çok severiz ama adam olmak varya? Hani o yürek varya işte o! O eksikse her şey yarım ve içeriksizdir. Filozof olmanın temel taşıdır yürekli olmak; hislerinizle ve düşüncelerinizle yalnız kalarak hesaplaşabilmek, onların sizden alıp götürdüklerine karşı kayıtsız kalmak ve ayrıca, yeni gelişen tinsel hallerinize dair heyecanlı olmak… Değişimi içinizde bilmiyorsanız, felsefeyi okumuyor onunla zaman harcıyor, belki de başka bir uğraşta kazanacaklarınızdan da mahrum oluyorsunuz demektir. Filozof önce kendi içinde değişimi yaşamalıdır, kendisiyle hesaplaşamayan bir yürek, dışarıyı her zaman bir “muamma” gibi görmeye koşullanmış demektir. Diğer anlamda yüreğiyle aklını bir yerde bulan kesimdir filozoflar… Sanırım bu tutum bizler için biraz “akıl-dışılık” anlamına gelmektedir…

 

Her neyse…

                                              

Filozof ALTHUSSER üstüne bir kısa not öbeği hazırladım. Onu felsefe camiasında görmek çok doğal ama asıl nedeni, filozofun ya da düşünürün, 1980 sonrası döneme ilişkin Marksist ideoloji üstündeki etkileriyle ilgilidir. Marks üstüne bu yeniden okuma ve düşünme eylemi, tarihsel sürece ilişkin düşünüldüğünde, bir nokta da açıklık sağladı: Marks ideoloji olarak değil ama ideolojilere alternatif bir düşünseme olarak anlaşılmalıdır. En azından ben böyle düşünüyorum. Yabancılaşmadan toplumsallaşmaya ve kültürleşmeye kadar MARKS yeniden anlaşılmaya çalışılmaktadır. Peki, ama neden? 2008 kriziyle birlikte gelişen yenidünya yapılanması, 1980 sonrası ekonomi politiğin eleştirilmesine olanak sağlamıştır. Kapitaslit ekonomi krizi yeniden toparlanmış ama sosyal ve siyasal anlamda ciddi tahriplere olanak sağlamıştır. Kültürel anlamda 80 sonrası dünya da AMERİKAN yaşam biçimi ve tek-tipleştirici “muhafazakârlık”, zengin ve yoksul arasında meydana gelen devasa açıklık, çevrecilik üstüne görmezden gelinen bir yaşam evreni vs. bana, ALTHUSSER’İN önemli olduğu kanaatini uyandırmıştır. Bu bağlamda sevgili okur, elbette siyaset bilimi ve sosyoloji üstüne yeni notlarımla karşına çıktığımda, bu süreçleri daha yakından izleyeceğiz. Felsefe, tabii ki de çok okumayan biri için zor bir aşamadır ama bunu da anlamadan, sosyal ve siyasal teoriyi nasıl oturtacağımızı da anlayamayız. Felsefe bir “kap” gibidir; onu anlamadan içine neyi koyacağımızı da anlayamayız: böylece mutfağımız temelinden de yoksun kalmış olmaz mı? Bu bağlamda önceliği felsefe notlarına verdim ve sosyal teoriyi ikinci konumda ele almayı uygun buldum: tabi bu illaki en uygundur anlamına da gelmeyecektir…

 

Efendim;

 

Mantığa ve maddeye karşı yegâna gücümüzle, insani yanımızla;

 

Sevgiyle kalınız!   

 

 

“MARX’IN felsefe görüşü neydi? Bu soru kaçınılmaz bir şekilde şu soruya dönüşür: Marx, Hegelcilik hakkında ne düşünüyordu?” (J. HYPPOLİTE, marx ve hegel üzerine çalışmalar, doğubatı yayın).    

 

  • Kategori: Felsefe
  • Saat: 10 Şubat 2015 - 19:23
Şubat
2015
06
"FELSEFE ÜSTÜNE NOTLAR": 41. BÖLÜM
etiketler: DERRİDA, YAPI

20. YÜZYIL -15. KESİM”

 

“JACQUES DERRIDA”

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

“ YAZI, algılanır madde ve yapay dışsallık: bir ‘giysi’. Sözün düşünce için bir giysi olduğu bazen tartışılmıştır. Husserl, Sausure, Lavelle bunu yapmakta kusur etmemişlerdir. Fakat yazının da sözün bir tür giysisi olduğundan hiç şüphe edilmiş midir acaba? Sausure’e kalırsa bu hem de bir saptırma, yoldan çıkarma giysisi, çürümenin ve kimliğinin gizlemenin kisvesi, bir karnaval maskesidir ki, cinlerinin çıkarılması, yani Salih sözle zararsızlaştırılması gerekir: ‘yazı dilin görüşünü bulandırır: basit giysi değil kılık değiştirmedir’ (s.51). Garip bir ‘imge’ doğrusu. Şimdiden seziyoruz ki, yazı dışsal bir ‘imge’ ve ‘figürasyon’ olsa da, bu ‘temsil’ masum değildir. Dış ‘iç’le her zaman ki gibi, hiçte öyle basit dışsallık denemeyecek bir ilişki sürdürür. Dış’ın anlamı daima iç’in içinde, dış’ın dışında tutsak olmuştur ve bunun tersi de doğrudur.

Demek ki neymiş? Bir dil bilimi [bilim olacaksa] sözle yazı arasında, başka bir deyişle bir iç’le bir dış arasında, doğal, başka deyişle basit ve kökensel, ilişkiler bulmalıymış. Mutlak gençliğini ve kökenindeki saflığını, bir tarihin ve dışla iç arasındaki ilişkileri çarpıtmış bir düşüşün berisinde, yeniden diriltmeliymiş. Demek ki, dilbilimsel imlerle yazısal imler arasındaki ilişkilerin bir doğası varmış; bize bunu hatırlatan da ‘imin keyfiliğinin’ kuramcısı.” (DERRİDA, GRAMATOLOJİ, BİLGESU YAYIN)

 

 

Evet. Yukarıda geçen metin oldukça zor bir anlama türüdür ve felsefe, kendi çağında bu zor ilgiye mazhar olacaktı: diğer anlamda felsefenin bu yeni eleştirisi doğrudan bir etkiye müdahil olmayı karşılar.

 

Şimdi kendimize zor bir soru yönlendirelim: Derrida’nın sorunu nedir ve neyi araştırmaktadır? Onun ereği nasıl bir varoluş sorunuyla ilgilidir?

 

Şöyle soralım (kısacası): “dekonstrüksiyon nedir?” yani bu kavramın (eğer bir kavramsa) gösterdiği, yönlendirdiği ya da ele verdiği “anlama” nedir? Bunun felsefe ve dil ile olan bağlamı/konumu nedir?

 

               Felsefe ile olan kısmını bir yana bırakalım ve bir örnek sunarak Derrida üstüne düşünelim. Ben bir kaza yaptım (yani güncel anlamda ki anlamıyla bir öküze çarptım) ve kaza bir olaydır. ‘Öküz’ ve “ben” arasında geçen bu olay bir vakıadır. Bu vakıa içinde iki temel karşıtlık gözükür; bu karşıtlık aracılığında bir olay varolur. Ancak bu iki karşıtlığın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan vakıa nasıl mümkün olmuştur? Derrida, “yazı ile” söz” arasında ki bir araya gelme olan yazıyı ele alır. Burada filozofa göre “yazı”, söz’ü önceler (yani konuşmayı kast ettik). Benim örneğime göre ise kaza-olayı beni öncelemiştir. Bu bir “yazgı” mıdır? Derrida, Foucault ile temas içinde değildir sadece, çok daha ayrım içindedir de. “Otoriter olan her şeye karşı bir süreç olarak anlaşılır Dekonstrüksiyon…” (not: bu açıklama için bakınız: Kathleen M. Wheeler, romantizm pragmatizm ve dekonstrüksiyon, paradigma yayın: ilgili bölüm, sayfa: 183-86 arasındaki çevirmenin düştüğü dipnot). Bu güzel dipnot için PROF H. ASLAN hocama sevgilerimi sunmak istiyorum.   

 

 

“Derrida’ya göre, metafiziğin büyük rüyası ve yanılgısı, anlamın bir aşkın gösterilene, sezgiyle kavranılabilir ve o sırada mevcut dil-dışı bir gerçekliğe atıf sorunu olduğunu savunmasıdır.* Anlam, kelimelerin ve dilin dışında, nesnelerin, düşüncelerin, zihinlerin, fikirlerin veya zihin imajlarının içinde değildir; anlam daha çok göstergeler sisteminin, bizatihi dilin kendisinin fonksiyonudur. Derrida, dilin anlamlılığının başka bir şeyi temsil etmeye kalkışmasında ikamet ettiği fikrinin akla uygunluğuna ve faydasına meydan okudu. Dili dil-dışındaki bir şeyi temsil eden şey olarak görmek bir kavram karışıklığıdır. Richard Rorty, Derrida’nın projesinin, dilin aslında bilinç ve varoluş kontekstimiz değil, temsil aracı olduğu yolundaki Kantçı görüşe saldırı olarak niteler. Rorty, bir tarafta kelime ve diğer tarafta kelimelerin temsil edeceği varsayılan kelimelerden mahrum şey (thing) olduğunu reddeder.” (Kathleen M. Wheeler, romantizm pragmatizm ve dekonstrüksiyon, paradigma yayın).   

 

 

Not: web sayfama yeni linkim olan “ekonomi” alanını hazırlamış bulunuyorum. Bu alana dair düşülecek çok notlarım var ve özellikle, ekonominin araç ve amaçlarına dair düşüncelerimi burada anlatacağım. Karakteristik açıdan ekonomi ile felsefe farklıdırlar ama yaşam evreninde bizler (yani anarşist felsefi yaklaşıma sahip olanlar) için bir ayrım yoktur. Ekonominin dallara ayrılması paranın felsefesiyle ilgilidir ve para, ekonomi de temel argümanlardan birisidir. Onun ele alıp irdelemeye vakit bulacağım. Benim asıl araştırma merkezim ekonomi ve politik yönetim ilişkisine dairdir. Politik uygulayım olarak kurumsal ilişkiler ve kurumlar arası birlikteliklere dair olacaktır. İkincisi ise sosyolojiyi içeren alandır. Benim tek uzmanlık eğitimi alığım konu ekonomidir. Mastır derslerim bu yöndedir ve onunla olan ilgim, sosyal ve siyasal yapılar (dizgeler) üstüne bir incelemeyle ilgilidir. Web sayfamdaki diğer tüm linklerim kendi çabalarımla birikime sahip oldu. Ekonomi ise sosyal teori adına “disiplinler arası” ilişkiler amacına uygun olarak ilgi alanım oldu. Özetle ekonomi linkimde siyaset, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji disiplinlerinin cem edilmesine tanık olacaksınız… Şimdilik sevgiyle kalın efendim:

 

 

                    V. HUGO güzel söylemiş;

 

  “sana olan düşmanlık ve nefret, ulaştığın şeylere ulaşamayacağını kesin olarak bilenlerdendir.”

 

                     Sevgi diyoruz efendim….

 

  • Kategori: Felsefe
  • Saat: 06 Şubat 2015 - 08:25
Şubat
2015
02
"FELSEFE ÜSTÜNE NOTLAR:" 40. BÖLÜM
etiketler: POSTYAPISAL, MODERN

20. YÜZYIL -14. KESİM”

 

FOUCAULT NEDİR?

 

 

 

HAYIR, Foucault yapısalcı bir düşünür değildi. HAYIR, bir tür ‘1968 Düşüncesi’ne de bağlı değildi. Görececi, tarihselci biri de değildi. Her yerde ideolojinin kokusunu alan biri olduğu da söylenemez. Bu yüzyılda ender bulunan bir şey olarak o –kendi itirafıyla –kuşkucu bir düşünürdü. Genel fikirlerin hakikatine değil yalnızca olguların, yazdığı kitapların sayfalarını dolduran sayısız tarihsel olgunun hakikatine inanıyordu, çünkü hiçbir kurucu aşkınlığı kabul etmiyordu. O bir nihilist de değildi: İnsan özgürlüğünün  (bu kelime onun metinlerde vardır) varlığını saptıyordu. ‘Büyü bozumuna uğramış’ doktrin halinde bile olsa, her türlü metafizik ya da dinsel temel yitiminin inanca, umuda, hoşnutsuzluğa ve isyanlara sahip olma özgürlüğünü yok edeceğini asla düşünmüyordu (kendisi de bunun bir örneği oldu, militanlık yaptı. Bu yeni türde bir entelektüelin tarzıydı; politika da bir reformcuydu). Fakat kendi mücadelesi üzerine akıl yürütmeyi, hoşnut olmadığı şeyler hakkında fikir belirtmeyi, yanlış ve gereksiz buluyordu. ‘politik bir pratiğe hakikat değeri vermek için düşünceyi kullanmayın’ diye yazdı.   O sanıldığı gibi, insanın ve insan öznenin düşmanı değildi. Bu öznenin gökten mutlak bir hakikat indiremeyeceğine ya da hakikatler göğünde egemen olamayacağına, öznenin yalnızca kendi döneminin hakikatlerine ve gerçeklerine tepki gösterebileceğine ya da bunlarda yenilikler yapabileceğine inanıyordu. Tıpkı Montaigne gibi –ve Heidegger’in tersine –‘varlıkla hiçbir iletişimimiz yoktur’ diye düşünüyordu. Bununla birlikte kuşkuculuğundan ötürü ‘her şey kuşku verici!’ diye haykırmıyordu. Deyim yerindeyse, bu sözde almış sekizli, hırslı bir Aklın karşıtı olarak bir ampirist ve idrakin filozofu olmuştur. İnsanlık durumu, özgürlük ve sonluluk kavrayışına fazla laf etmeden varmıştır. Diğer bir deyişle, Foucaultculuk tutarlı ve özgünlüğü tarihsel eleştiri üzerinde temellenmiş ampirik bir antropolojidir.”(PAUL VEYNE, FOUCAULT –DÜŞÜNCESİ, KİŞİLİĞİ, ALFA YAYIN).  

 

 

EVET. Harika bir anlatımdı; on numaraydı! Filozof Foucault üstüne yapılan çalışmaları (anlatımları) ve kendi çalışmalarını okudum; bu yaklaşım aynen filozofa uyuyor… VEYNE, betimlemesiyle düşünürümüze müthiş bir alan tahsis etmiştir; onun bir filozof olarak açık anlatımını vermiştir. Aslında, filozof kavramına da yeni bir anlam yüklemiştir.

 

Bu toplumda ( “askeriye” tipi sistemlere uygunluğu sindirebilmiş bu toplumda, benim ülkemde) Foucault gibi bir düşünürün anlaşılması çok zor iştir. Çünkü kuşkuya yer açamayan zihinler için sormak zordur ama “doğru soru sormak” çok kolay gelir. Çünkü doğru soru sormak öğretilir, ama “sormak” öğretilemez sevgili dostlarım…  Benim ülkemde sosyal teori “sosyal bilim” olarak okutuluyor. Bilim burada her şeyi karşılıyor, yani işimizi kolaylaştırıyor. Entelektüellik bu yüzden benim ülkemde “laf ve söz ebeliği” olarak anlaşılır. Bu ülkenin bazı kesimleri (mesela Kemalistler) 80 sonrası dünyayı 30’lu yılların yaşam şartlarında anlamaya yeminli iken, diğer bazı kesimleri (İslamcılar) 1500 yılın tarihsel baskısında anlamayı tercih ederler. Her iki kesim bu ülkede tozu dumana katarak siyasal arenaya her şeyi kullanırlar. Birde solcular vardır, onların durumu daha da vahimdir. 1968 kuşağı denilen isyan yılları, bu ülkede taassubu içselleştirirken Avrupa, modern akla meydan okuyordu. Özetle; bir taraf diğer tarafı ezmek için felsefeden dine, kültürden inançlara ve diğer argümanlara sarılmaktan asla imtina etmemişlerdir.

 

Konumuzun “konusu” olan Foucault, işte bu sersemliği çok iyi karşılayan (yanıt olan) bir düşünürdür. Bir entelektüeldir. Onun için tarihsel kavramı merkezi bir öneme sahiptir. İktidar ve insan öznesi üstünde eğildiği “mutlakıyetçi” yaklaşımlar sert bir karşı çıkışla bertaraf edilir. Foucault için “modern-öncesi” yaşam (ya da antropoloji) anlaşılmaya çalışır. Burada arkeoloji kavramı kullanılır. Dahası bu kavram, izinden gittiği Nietzsche ile “soy-kütüğü” betimlemesinde anlaşılmaya çalışılır. 

 

ŞİMDİ;

 

Şöyle bir cümle kuruyorum: “ kelimelere yaptığımız vurgularımız, aslında yaşama dair olan vurgularımızdır.” Peki, ama bu cümle benim için ne ifade eder? Örneğin “din” kelimesine vurgu yaptıysam, diğer kelimelerin, sözgelimi felsefenin bu süreç karşısında konumu nasıl değişir ve dahası; Neden değişir?  

 

Şimdi;

                Şu soruya yanıt arayalım,

 

Geçmişi biz mi kuruyoruz, yoksa “geçmiş” mi bizi kuruyor?  Biz geçmiş ile bugün arasında mıyız; yoksa biz, bugünün içinde bir geçmiş kurgusu muyuz? Filozof Foucault, anladığım kadarıyla, güncel olan yaşam inşamızın, söylemsel analizini takibe alırken, tarihselci bir bakış açısına dair pozitivist tutumu eleştirir: Bu ise geçmiş olarak tarihselciliğin hatalı olmasını zorunlu kılacaktır.  

 

her istek gereksinimden doğar, demek ki her istek eksiklikten, buna göre de acıdan doğar. Dileğin yerine getirilmesi eksikliği, acıyı sona erdirir. Ancak yerine getirilen her istek için geride yadsınan en az on istek kalır. Üstelik istek uzun sürer, istemler sonsuzdur; doyum kısa sürelidir, pek de ölçülü dağıtılmaz. Tam doyum bile, kendinde olsa olsa görünüşte tam doyumdur. Doyurulan her dilek, yerini anında bir yenisine bırakır. Bunların ikisi de yanılsamadır. Birinin öyle olduğu bilinse de ötekinin henüz bilinmemektedir. Ulaşılan istek nesnelerinin hiçbiri, kalıcı bir doyum sağlamaz. Onlar yalnızca gelip geçici bir hoşnutluk sağlar. Doyum dileyince atılan sadaka gibidir, sadaka onu bugün canlı tutar, böylece onun sefaleti yarına uzatılabilir.” (ARTHUR SCHOPENHAUER, isteme ve tasarım olarak dünya, Biblos yayınları).

 

EFENDİM,

 

Yüzünüzden gülücükler eksik kalmasın;

 

Neticede hayatta tıpkı bir kitap gibidir; küçük bir harfle başlar ve dahası… Çok daha küçük olan bir noktayla son bulur. Resimler bakar ama görmez canlarım; gördüklerimize değil, baktıklarımıza değer biçmek umuduyla:

 

Sevgiyle kalınız lütfen  

 

  • Kategori: Felsefe
  • Saat: 02 Şubat 2015 - 01:22