Arama Motoru
Kategoriler
Müzik Köşesi
Resim Köşesi
Foto Galeri<< Geri Dön
Kuşaklar üstüne
...

KUŞAK FARKLILIKLARININ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİDoç. Dr. Serpil AĞCAKAYA

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF,Maliye Böl.

serpilagcakaya@sdu.edu.trSüleyman ÖĞREKÇİ

KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

suleymanogrekci@hotmail.com

Kuşaklar arası farklılıkların genel özelliklerine baktığımızda toplumsal olgu ve olayların değişiklik göstermesi ile bu farklılıkların örtüştüğü görülmektedir. Değişim, yaşamın her alanında etkileşimi içermektedir; teknolojideki değişim ekonomiyi, politikayı, sosyal yaşamı ve toplumsal üretimleri de etkilemektedir. Bu değişimler eşliğinde kuşaklar arası farklı kültür çevreleri ortaya çıkmaktadır. 1980 öncesi “x” ve kısmen “y” kuşakları ile 2000’li yılların başlangıcında daha belirgin biçimde kendini gösteren “z” kuşağı arasında bir ayrım yaparken sosyal ve toplumsal değişimlerin de etkinliği göz önüne alınmalıdır.

“Y” kuşağının atılganlığı, inovasyon etkinliği, internetle ilişkisi, bireysel etkinliğe yatkınlıkları ve nihayet geleneksel yaklaşımlardan uzak tutumları değişen dünyanın etkisiyle anlaşılabilir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş olarak küresel dünyanın toplumsal kurumlarında meydana gelen farklılaşmalar, kuşaklar arası farklılıkların da ortaya çıkma nedenidir. Bunlara bağlı olarak girişimcilik kendini yeniden dönüştürerek, dönemsel olarak değişimlerin etkisinde ilerlemektedir. “X” kuşağı ile “Y” kuşağı arasında girişimcilik açısından önemli farklılığın özellikle internet teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak: daha hızlı, aktif, bağımsız ve kişisel beceriler yönünde geliştiği görülmektedir. E-ticaret bu değişime örnek gösterilebilir. Ağ-toplumu olarak da adlandırılan küresel sistem içinde yetişen “Y” kuşağının iletişim hızı, risk alma, inovasyona açık ve bağımsız harekete geçme dürtüsü gibi farklılıkları, girişimci kimliği için önemlidir.

Bu çalışmada, kuşaklar arası farklılıkların girişimcilik üzerinde etkileri belirtilerek, her iki kuşağın ayrıldıkları noktalar (ekonomik, politik ve toplumsal) ortaya konulacaktır. Öncelikle Y kuşağının girişimcilik açısından, X kuşağından farklılıkları ele alınacaktır. Daha sonra,Y kuşağının girişimcilikte daha hızlı, bireysel ve enformasyonel sistem içindeki konumu belirtilerek öneriler getirilecektir.Anahtar kelimeler: Kuşak, Hız, İnovasyon, Teknoloji, RiskEkim 2015 Muğla Sıtkı Koçman Üniversite’sinde anlatacağımız ve makale olarak hazırlayacağımız konumuzun özetidir.

Kıymetli Hocam Doç. Dr. Serpil Ağcakaya’ya teşekkür ediyorum. Eğlenceli bir çalışma oldu; sanıyorum konferansımız da eğlenceli olacaktır. Öncelikle mükemmel bir üniversite ve doğa ile birkaç gün geçirmenin eğlencesini heyecanla bekliyoruz.Çalışmanın üstüne bir bardak çay içip yorgunluğumu gideriyorum…

10/07/2015, 01:24