Arama Motoru
Kategoriler
Müzik Köşesi
Resim Köşesi
Foto Galeri<< Geri Dön
MÜNİH KONFERANSI/ EKİM -2015
...YENİ EKONOMİDE KADIN İŞGÜCÜ KATILIMININ UYGUNLAŞTIRILMASI ÜZERİNE SOSYO-EKONOMİK BİR İNCELEMEYrd. Doç. Dr. Bilge AFŞAR

KTO Karatay Üniversitesi, İ.Y.B.F.

Uluslararası Ticaret Böl.

bilge.afsar@karatay.edu.trDoç. Dr. Serpil AĞCAKAYA

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF,Maliye Böl.

serpilagcakaya@sdu.edu.trSüleyman ÖĞREKÇİ

KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

suleymanogrekci@hotmail.com

Aile tipinin değiştiği ikinci dünya savaşı sonrasında kadınlar açısından yaşam, bir yandan mesleki boyutuyla diğer yandan kadının toplumsal rolü gereği yoğun bir sürecin içine girmiştir. Kadınların yaşamları üstünde dönüştürücü etkinliğin bir konusu olarak küresellik, ekonomiden sosyal yaşama kadar olumlu neticeler vermiştir. Yeni ekonomide esnek çalışmayla ilgili değişimler ve hizmet sektörünün bu sürece olumlu etkisi: kadınların işgücü katılımı aracılığında yaşamsal refah açısından aileye (haneye) katkı sağlamış olmalarıdır.Kadınların yaşamın içinde ayrımcılığa maruz kalmaları ise; erkekler tarafından belli bir “sıfat/rol” içinde anlamlandırılmış olmalarında yatar. Kadınlar, “uygun-kadın” tanımlamasına her zaman maruz kalırlar.Sözgelimi siyasal bir seçimde kadınlara belli bir kota getirmek, kültürel alanda ev-hanımlığı ile nitelendirilmek ya da aynı şekilde iş yeri belirleniminde sekreter, bankacı gibi ölçütler içinde konum belirlemek uygunluk tanımlanmasından ortaya çıkar. Ataerki basit anlamıyla kadınların ekonomide görünmez olmasıdır. Yeni ekonomide kadınların ev ile kariyer arasında seçime zorlanmaları uygunlaştırmanın bir diğer sonucu olmaktadır. Ev hanımlığı ve iş kadınlığı ayrımında kadınlar iki taraflılığın tek tarafında (ev-içi) kayıt dışı bırakılarak toplumsal cinsiyet temelinde de yeniden uygunlaştırılmış olmaktadırlar.

Araştırmanın amacı, hizmet sektörü ve esnek çalışmadaişgücü katılımı aracılığıyla sosyal ve ekonomik temelde kadınların ekonomiye dâhil edilmesi yani uygunlaştırılması; mesleki temelde yapılan ayrımlar eşliğinde ortaya koymaktır. Kadın işgücünün meslek seçimlerinde eğitimden ekonomik sektörlere kadar uygunluğu ele alınıp gerekçeleri ve neticeleri ortaya koyularak, kadın ekonomisi ile eril ekonomi ayrımının sosyal yapılar aracılığıyla temellenmesini açığa çıkarmak diğer bir amaçtır.Bütün bu amaçlara “uygunluğun” tanımlanması aracılığıyla ulaşılacak ve arka planı sorgulanacaktır.Anahtar Kelimeler: Kadın işgücü, yeni ekonomi, esneklik, uygunluk, küreselleşme

Jel Kodu:B54, E24, J01,(…)Münih (Almanya) konferansımızda anlatmak istediğimiz konu, kadınların rol üzerinden belli bir “uygunlaştırma” içerisinde tanımlanarak toplumsal yapı içinde ikincilleştirilmesidir. Doğrusu şudur ki ekonomiden sosyal dünyamıza kadar toplumun diğer yarısının “görünmez” kılınmasına karşıt olarak son bir yıldır sürekli yayın çalışmaları yapıyoruz. Toplumsal cinsiyet ayrımının meşrulaştırılması kadınlarımız açısından doğrudan bir tehdit kaynağıdır. Bunun anlaşılması aynı zamanda toplumsal olarak eril tahakkümün yapısal olarak çözümlenmesidir.Konferansımız hayırlı olsun!Sevgili ve kıymetli danışman hocam DR. Bilge Afşar’ın bu konulara dair hassasiyeti beni olgunlaştırmakta ve bana işe yarar biri olduğumu kanıksatmaktadır. DOÇ DR. Serpil hocamla ilgili olarak söylenecek çok şeyler var…İyi ki varsınız ve ben sizi tanımakla ne kadar da şanslıyım…

21/08/2015 12:30