Arama Motoru
Kategoriler
Müzik Köşesi
Resim Köşesi
Foto Galeri<< Geri Dön
"Ekonomi, Sosyoloji ve Kadın" (Yücel-Öğrekçi)
...“Ekonomi, Sosyoloji ve Kadın” başlıklı bu çalışmanın içeriğinde kadınların; ekonomik, sosyolojik, eğitim, politika ve felsefi bağlamda durumları sorgulanmıştır. Türkiye ve dünya geneli çerçevesinde kadın işgücünden kadın perspektifine kadar “toplumsal cinsiyet” merkeze alınmıştır. Toplumsal sistemlerin (sosyolojik bağlamda) cinsiyete göre yapılandırılması feminist teorilerin merkezi tartışma konusudur. Buradan hareketle kadın sorunu aslında: ekonomik, politik, ahlaki, felsefi ve tarihsel bir tartışma konusu olarak gözler önündedir. Tüm katılımcı hocalarımıza teşekkür ediyorum.Not: bu çalışma sosyoloji serisi -1, şeklindedir. İkinci serimiz ve üçüncü serimiz 2016 yılı içinde yayın aşamasına girecektir. İkinci Cildimizde “Yapı” kavramının çeşitli yönleriyle toplumsal boyutlarına eğileceğiz. Üçüncü cildimizde ise “kültür” kavramını ele alıp değerlendireceğiz.Çalışmanın ana başlıkları şöyledir:NAMUS, ÖZEL ALAN VE SİYASET DIŞILIKTAN SİVİL KATILIMA DOĞRU:

POLİTİK PSİKOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN BİR VATANDAŞLIK BİÇİMİ OLARAK 21. YÜZYILDA KADIN KİMLİĞİ 1

Dr. Ahmet Çoymak

HAYAT HANIMLIĞI: ROL BİÇİMİLMİŞLİK 19

Dr.Volkan Yücel

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DÜNYA TİCARETİ VE KADININ TİCARETTEKİ YERİ 37

Dr.Bilge AfşarYOKSULLUĞUN PENÇESİNDE KADIN: Diyarbakır Örneği 71

Dr.Mim Sertaç Tümtaş ve Dr.Ayşe Dericioğulları ErgunSAĞLIĞIN İNŞÂ GÜCÜ ALTINDA KADIN KİMLİĞİNİN YENİDEN ÜRETİMİ 105

Dr.Ramazan Erdem ve Dr.Rukiye Çelik

TOPLUMSALCİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME:

Bir Pozitif Ayrımcılık Örneği Olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün Bütçesinin İncelemesi 125

Dr.Ziya ToprakTÜRKİYE’DE KENTLİ KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ FIRSAT EŞİT(SİZ)LİĞİ 141

Dr.Serpil Ağcakaya ve Dr.Harika Uçar AltınışıkTÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLET VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇERÇEVESİNDE EĞİTİMDE KADIN ALGISI 165

Dr.Düriye ToprakCAM TAVAN SENDROMU: EŞİTLİK VE KADINLAR BAĞLAMINDA TÜRKİYE NEREDE? 231

Dr.Burcu Doğanalp ve Zehranur SanioğluTARİH TASARIMINDA KÜLTÜR-DİL İNŞÂSI OLARAK KADIN 267

Öğr. Görv.Süleyman ÖğrekçiATİNA TOPLUMUNDA KADIN 329

Süleyman Öğrekçi ve Buket ArslanGÖRSEL HEGEMONİNİN POPÜLARİTESİ 351

Volkan Yücel

ERKEKLİK İNCELEMERİ 361

Volkan Yücel

19, 02, 2016.